Bestel hier de tekenworkout kaartenset 'Relax op Papier'

Algemene voorwaarden

Tekenworkouts | Versie 15 november 2022

Dit zijn de algemene voorwaarden van Tekenworkouts. Het adres van Tekenworkouts is Boskriek 19, 5131 HJ Alphen, met het KvK-nummer 85753513. Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@tekenworkouts.nl of per post: Tekenworkouts, Boskriek 19, 5131 HJ Alphen. 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Tekenworkouts: de aanbieder van de dienstverlening en producten. 
 2. Dienstverlening/Product: offline en online producten zoals kaartensets met online audio’s, losse audio producten, memberships, online cursussen. Allen met digitale content die via de Website van Tekenworkouts geleverd wordt;
 3. Audio: een online product dat via de website van Tekenworkouts geleverd wordt;
 4. U/Opdrachtgever: natuurlijk persoon, koper van een product, deelnemer van een membership, online cursus, ontvanger van producten, de digitale inhoud, wederpartij van Tekenworkouts;
 5. Dag: kalenderdag.
 6. Website: www.tekenworkouts.nl

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Tekenworkouts en U (de “Opdrachtgever”). Wij verstrekken deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan U. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.tekenworkouts.nl/algemene-voorwaarden
 2. Door onze website te bezoeken en/of onze producten aan te schaffen, stemt U/Opdrachtgever in met de algemene voorwaarden van Tekenworkouts. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle gebruikers van deze website zoals browsers, leveranciers, klanten en/of handelaren.
 3. We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden en/of onze website aan te passen of delen ervan te vervangen. Het is de verantwoordelijkheid van de U/de Opdrachtgever om hiervan op de hoogte te blijven. 
 4. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. 

Artikel 3 – Dienstverlening 

 1. De dienstverlening van Tekenworkouts bestaat uit offline en online producten zoals kaartensets met online audio’s, losse audio producten, memberships, online cursussen. Vaak hebben de producten een digitale inhoud die via de website van Tekenworkouts geleverd wordt.
 2. Voor elk nieuw product dat in de toekomst wordt toegevoegd aan de webwinkel gelden deze algemene voorwaarden.  

Artikel 4 – Winkelen bij Tekenworkouts

 1. Bestelling: zodra de gehele betaling door ons is ontvangen, wordt uw bestelling geaccepteerd en sturen we een bevestiging dat de bestelling is verwerkt, wat een niet bindende aanvaarding van uw bestelling is. Onze aanvaarding van uw bestelling wordt geleverd met de verzendbevestiging. We behouden ons het recht voor om een ​​bestelling op elk moment en zonder aansprakelijkheid te weigeren.  
 2. Beschikbaarheid: alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Indien uw bestelling niet uit voorraad leverbaar is, nemen wij contact met u op. U kunt wachten tot het artikel uit voorraad leverbaar is of uw bestelling annuleren.
 3. Kortingscodes: per bestelling is het gebruik één kortingscode toegestaan. Indien correct ingevoerd, genereert de kortingscode de korting in uw winkelmandje. Helaas is het niet mogelijk om codes achteraf te verwerken nadat de bestelling is geplaatst vanwege de kosten van bankverwerkingskosten voor restituties. De beste manier om op de hoogte te blijven van aanbiedingen is via sociale media.
 4. Klantenservice: We helpen je graag wanneer je vragen of opmerkingen hebt over Tekenworkouts via de e-mail (info@tekenworkouts.nl).  
 5. Bestelfouten: U kunt fouten in uw bestelling corrigeren tot het punt waarop u tijdens het bestelproces op doorgaan met afrekenen klikt. Als de bestelling is verzonden, bent u aansprakelijk voor de kosten van levering aan en retourlevering. Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie.
 6. Prijzen: Let op: de aankoopvaluta is EURO – alle andere valuta kunnen alleen als richtlijn worden gebruikt. Alle prijzen zijn inclusief BTW tegen de huidige tarieven. Tekenworkouts mag de prijs voor de dienstverlening van memberships en online cursussen tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.  Als Tekenworkouts genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of gebruikte dienstverlening worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding. 
 7. Levering: voor de bezorging moet u extra betalen. Het tarief is afhankelijk van het bestelde land. Elke bestelling voor 12.00 uur wordt dezelfde werkdag verzonden en de volgende dag na 12.00 uur. We bezorgen de goederen op het adres dat u opgeeft voor levering in uw bestelling. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor niet-levering als gevolg van een fout op de besteladressen, noch voor verlies of schade aan de goederen nadat ze zijn geleverd in overeenstemming met uw leveringsinstructies (tenzij dit wordt veroorzaakt door onze nalatigheid). Wij leveren alleen in Nederland en België. Levertijden zijn niet gegarandeerd. Als de levering wordt vertraagd door een oorzaak buiten onze wil, wordt de leveringstermijn met een redelijke termijn verlengd.

Artikel 5 – Toegang Dienstverlening/Product

 1. Je krijgt toegang tot de Dienstverlening/Product wanneer U/Opdrachtgever een aanschaf heeft gedaan via de Website. Je krijgt in geen geval eerder toegang dan dat de betaling voor de Dienstverlening/Product door Tekenworkouts is ontvangen.
 2. Bij de aankoop van een membership of online cursus moet U/de Opdrachtgever een account maken op de Website. Met dat account krijg U/Opdrachtgever toegang tot de Dienstverlening/Product. Bewaar de inloggegevens zorgvuldig en het is niet toegestaan om deze met anderen te delen. 
 3. Toegang tot de Dienstverlening/Product is persoonlijk en mag U/Opdrachtgever niet met anderen delen. Wanneer Tekenworkouts merkt of vermoedt dat de inloggegevens of de inhoud van de Dienstverlening/Product toch met anderen worden gedeeld, mag Tekenworkouts de verdere toegang tot de Dienstverlening/Product ontzeggen, zonder dat Tekenworkouts een schadevergoeding verschuldigd is. 
 4. De inhoud van de Dienstverlening/Product wordt via een fysieke kaartenset en/of via de Website geleverd. 
 5. U/de Opdrachtgever blijft toegang houden tot de Dienstverlening/Product, zolang deze bestaat, waarbij Tekenworkouts garandeert dat de Dienstverlening/Product na aanschaf minimaal zes maanden beschikbaar is. 
 6. Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heeft U/De Opdrachtgever soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit probeert Tekenworkouts altijd zo snel mogelijk op te lossen. 
 7. Heeft U/de Opdrachtgever de Dienstverlening/Product aangeschaft en mislukt de automatische incasso, dan kan de toegang tot de Dienstverlening/Product tijdelijk worden geblokkeerd en berekent Tekenworkouts de eventuele extra kosten van de gemaakte incasso door aan U/Opdrachtgever. 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Tekenworkouts is niet aansprakelijk voor wat U/Opdrachtgever wel of niet doet aan de hand van de Dienstverlening/Product van Tekenworkouts. 
 2. Tekenworkouts is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van de Dienstverlening/Product.
 3. U/de Opdrachtgever bent/is zelf verantwoordelijk voor wat U met de inhoud van een product, audio of cursus doet, de keuzes die U maakt, hoe U informatie toepast en wat U wel of niet met adviezen doet. 
 4. Tekenworkouts is niet aansprakelijk voor het niet behalen van resultaten, direct of indirect naar aanleiding van een product, audio of cursus van Tekenworkouts. 
 5. Alle informatie die wordt verstrekt in verband met de producten en diensten is bedoeld ter inspiratie, educatie en amusement voor een algemeen publiek en niet als specifiek advies voor een individu of bedrijf. De geproduceerde inhoud is in geen geval bedoeld om het gedrag of de mening van de gebruikers te beïnvloeden. Geen van onze producten en diensten mag enig medisch of psychologisch advies vervangen. Tekenworkouts garandeert niet dat de informatie uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is.

Artikel 7 – Copyright

 1. Voor zowel het kaartendeck van Tekenworkouts, alle online en overige producten, het merk, het logo, de illustraties, de foto’s, de teksten en de inhoud geldt het copyright en het intellectueel eigendomsrecht voor zowel de website als de producten. Tekenworkouts mag niet worden gereproduceerd, gebruikt of vertegenwoordigd –  may not be reproduced, used or represented, in whole or in part, without written authorisation from Tekenworkouts under penalty of legal proceedings. In accordance with the provisions of the Dutch Intellectual Property Code, only private use is authorised.

Artikel 8 – Privacy

 1. Uw gebruik van onze diensten is onderworpen aan ons Privacybeleid, dat in deze voorwaarden is opgenomen. Door een van onze diensten en producten te gebruiken, erkent u en stemt u in met onze vergaring en gebruik van informatie zoals uiteengezet in het privacybeleid

Artikel 9 – Overmacht

 1. Tekenworkouts hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Tekenworkouts  kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn. 
 3. Als Tekenworkouts  zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Tekenworkouts  het nagekomen deel factureren. 

Artikel 10 – Annuleren en restitutiebeleid

U heeft het wettelijke recht om uw bestelling binnen veertien dagen na ontvangst van uw goederen te annuleren. Als u uw bestelling wilt annuleren, moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. U hoeft ons geen reden op te geven voor de annulering, maar u bent wel verantwoordelijk voor eventuele kosten in verband met de retourzending. Annuleringen worden alleen verwerkt met een door ons verstrekt retournummer. Nadat u ons binnen 14 dagen heeft laten weten dat u het product wilt retourneren, heeft u nogmaals 14 dagen om ervoor te zorgen dat het product is geretourneerd. Het is noodzakelijk dat u het ontvangstbewijs van uw retourzending bewaart, zodat we het kunnen volgen. Op voorwaarde dat de betreffende goederen door u worden geretourneerd en door ons worden ontvangen in de staat waarin ze zich bevonden toen ze bij u werden afgeleverd, betalen wij u het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na uw bestelling terug. Als u een product retourneert dan mag het product niet geopende zijn en moet het in de originele verpakking retour gestuurd worden. Als u de aan u geleverde goederen niet retourneert of de kosten van levering niet betaalt, hebben wij het recht om de directe kosten van het terughalen van de goederen in mindering te brengen op het aan u door ons terug te betalen bedrag. Dit is ook van toepassing wanneer wij defecte of beschadigde producten retour ontvangen. Als u uw bestelling annuleert, maar wij hebben de goederen al verwerkt voor levering, dan is het niet toegestaan de goederen uit te pakken wanneer u ze ontvangt en moet u de goederen zo snel mogelijk naar ons terugsturen op ons contactadres op eigen kosten en risico.

Retourzendingen kunnen naar het volgende adres gestuurd worden:

Tekenworkouts
Boskriek 19
5131 HJ Alphen (Noord-Brabant)