Privacybeleid

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Privacy- en cookieverklaring versie 26.07.2023

Tekenworkouts biedt o.a. inspirerende audio- en videobelevingen, downloads en fysieke producten aan die jou aan het tekenen zetten. Daarnaast organiseert Tekenworkouts Evenementen en verricht Tekenworkouts diensten in opdracht. Een ware beleving voor meer rust, ontspanning en creativiteit.

De producten en diensten van Tekenworkouts worden aangeboden via de website www.tekenworkouts.nl, de social mediakanalen en de mobiele app stores.

Als je een product aanschaft bij Tekenworkouts, deelneemt aan een evenement,  een dienst afneemt, een offerte aanvraagt, een lidmaatschap afsluit, de Tekenworkouts app gebruikt, contact opneemt of de website bezoekt, worden je persoonsgegevens verwerkt.

In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens Tekenworkouts verwerkt, met welk doel en welke grondslag dit gebeurt, hoe de gegevens beveiligd worden, hoelang ze bewaard blijven, met wie ze gedeeld worden en wat de privacyrechten van betrokkenen zijn. 

Verantwoordelijke voor de verwerking

Tekenworkouts
Boskriek 19
5131 HJ in Alphen
KvK-nummer: 85753513

Heb je vragen over deze privacy- en cookieverklaring, neem dan contact op via: support@tekenworkouts.nl

Tekenworkouts verwerkt de volgende persoonsgegevens

Wanneer je contact opneemt met Tekenworkouts:

 • Bedrijfsnaam;
 • Naam contactpersoon;
 • Naam consument;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Social media accountnaam als je via social media contact opneemt.

Wanneer je een product aanschaft, een dienst afneemt of deelneemt aan een evenement:

 • Bedrijfsnaam;
 • Naam contactpersoon;
 • Naam consument;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Vestigingsadres en plaats zakelijke klant;
 • Adresgegevens en woonplaats consument;
 • KvK-nummer zakelijke klant;
 • IP-adres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Klant- en factuurnummer;
 • Overige gegevens die actief aan mij verstrekt worden.

Wanneer je een lidmaatschap afsluit en de Tekenworkouts app gebruikt:

 • IP-adres;
 • Gegevens over je activiteiten binnen de Tekenworkouts app;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Locatiegegevens;
 • Naam (optioneel als je een account aanmaakt);
 • E-mailadres (optioneel als je een account aanmaakt);
 • Foto (optioneel als je een account aanmaakt);
 • Overige gegevens die je actief verstrekt.

Wanneer je de website van Tekenworkouts bezoekt:

 • IP-adres;
 • Bezoekgedrag website;
 • Gegevens over hoe websitebezoekers de website gebruiken;
 • Gegevens over het surfgedrag van de websitebezoeker.

Als je een reactie achterlaat onder een social mediapost:

 • Naam;
 • Social media accountnaam.

Als je een formulier invult t.b.v. een winactie:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wanneer kinderen de Tekenworkouts app gebruiken, worden er persoonsgegevens verwerkt van kinderen < 16 jaar. De gegevens van kinderen <16 jaar zijn bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Tekenworkouts heeft er geen zicht op of kinderen van < 16 jaar de website van Tekenworkouts bezoeken, de Tekenworkouts app downloaden en/of aankopen via de website doen. Een kind van <16 jaar mag alleen met toestemming van een ouder/verzorger een aankoop doen of lidmaatschap afsluiten bij Tekenworkouts. Buiten deze gegevens worden er geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens door Tekenworkouts verwerkt.

Zo komt Tekenworkouts aan je persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door jezelf aan Tekenworkouts verstrekt via e-mail, telefoon, het online contactformulier, social media, een bezoek aan de website, het bestelproces op de website of gebruik van de Tekenworkouts app. Bij zakelijke klanten worden gegevens ook verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De doelen & grondslagen voor de verwerking

 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Om een offerte te kunnen maken en versturen;
  2. Om een bestelbevestiging te kunnen maken en versturen;
  3. Om een gekocht product te versturen;
  4. Om retouren te verwerken;
  5. Voor uitvoering van een dienst;
  6. Om toegang te kunnen verlenen tot een online product;
  7. Voor het maken en vesturen van een factuur;
  8. Voor het afhandelen van een betaling;
  9. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in de producten en diensten van Tekenworkouts;
  10. Voor het bieden van support;
  11. Voor klantcontact.

​​De wettelijke grondslag hiervoor is uitvoering van de overeenkomst.

 1. Communicatie

Om te kunnen reageren op een vraag of verzoek van een (potentiële) klant.

De wettelijke grondslag hiervoor is toestemming.

 1. Bezoek aan de website
  1. Om de website beter te laten werken;
  2. Om het zoeken op de website eenvoudiger te maken;
  3. Om mijn service te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de websitebezoeker;
  4. Om inkomsten binnen te halen via affiliate marketing.

De wettelijke grondslagen hiervoor zijn toestemming en gerechtvaardigd belang.

 1. Gebruik van de Tekenworkouts app
  1. Om ervoor te zorgen dat je in kunt loggen en de Tekenworkouts app kunt gebruiken;
  2. Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  3. Voor het bieden van support;
  4. Om app gedrag te kunnen analyseren;
  5. Om de app beter te laten werken en aan te passen aan de wensen van de app gebruiker;
  6. Voor klantcontact.

De wettelijke grondslagen hiervoor zijn uitvoering van de overeenkomst, toestemming en gerechtvaardigd belang.

 1. Wettelijke verplichting

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de administratieplicht van de Belastingdienst.

De wettelijke grondslag hiervoor is wettelijke verplichting.

 1. Reviews

Om reviews van klanten te kunnen delen op de website en social mediakanalen. Dit doe ik alleen als je hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

De wettelijke grondslag hiervoor is toestemming.

 1. Winacties

Om een winactie te kunnen houden.

De wettelijke grondslag hiervoor is toestemming.

 1. Nieuwsbief

Als je klant bij mij bent of je ingeschreven hebt voor ontvangst van de nieuwsbrief.

De wettelijke grondslag hiervoor is toestemming.

Tekenworkouts heeft haar belang om persoonsgegevens te verwerken afgewogen tegen het privacybelang van de betrokkene en zal in geen geval meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk om bovengenoemde doelen te bereiken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om bovengenoemde doelen te bereiken. Hierbij worden in ieder geval de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

 1. Klant, lidmaatschap- en betaalgegevens en gegevens op offertes, bestelbevestigingen en facturen worden zeven (7) jaar bewaard ten behoeve van de wettelijke administratieplicht;
 2. Communicatie zoals e-mails en berichten waarin afspraken worden gemaakt, blijven vijf (5) jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoeding is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.
 3. Analytische gegevens (statistieken) worden twee (2) jaar bewaard;
 4. Reacties onder social mediaberichten blijven staan totdat de post offline wordt gehaald of je een verwijderingsverzoek indient;
 5. Reviews op de website en social mediakanalen worden pas verwijderd als je hier een verwijderingsverzoek voor indient;
 6. Na afloop van een lidmaatschap, wordt een eventueel account tot twee (2) jaar bewaard;
 7. Je kunt je op elk moment uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief en/of marketingmails. Onder elke marketingmail vind je een mogelijkheid om dit te doen.
 8. Gegevens ten behoeve van een winactie worden maximaal één (1) kalenderjaar na afloop van de actie bewaard.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden. Gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het bereiken van de doelen die in deze privacy- en cookieverklaring zijn beschreven. Met derden die persoonsgegevens voor mij verwerken, heeft Tekenworkouts schriftelijke afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zij vertrouwelijk met de gegevens omgaan en de gegevens goed beveiligen.

Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de volgende derden:

Als je contact opneemt met Tekenworkouts:

 • E-mailprovider;
 • Hostingpartij website;
 • Telefoonprovider;
 • Leverancier e-mailsoftware;
 • Leverancier websitesoftware;
 • Social media (als je via social media contact opneemt).

Als je de website van Tekenworkouts bezoekt:

 • Hostingpartij website;
 • Leverancier websitesoftware en plug-ins;
 • Websitebouwer;
 • Partij voor het bijhouden van websitestatistieken.

Als je de Tekenworkouts app gebruikt:

 • Leverancier app software;
 • Google (als je via de Google Playstore koopt);
 • Apple (als je via de Apple appstore koopt)
 • Eventueel andere mobiele app store.

Als je klant bent bij Tekenworkouts:

 • Telefoonprovider;
 • E-mailprovider;
 • Leverancier e-mailsoftware
 • Leverancier websitesoftware en plug-ins;
 • Betaaldienst;
 • Leverancier audiosoftware;
 • Boekhouder;
 • Leverancier boekhoudsoftware;
 • Belastingdienst;
 • Bank;
 • Bezorgdienst;
 • Partij voor het versturen van de nieuwsbrief.

Als je je inschrijft voor ontvangst van de nieuwsbrief:

 • Partij voor het versturen van de nieuwsbrief.

Een deel van de partijen waarmee Tekenworkouts persoonsgegevens deelt, zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). O.a. Google, Meta, Apple en GoodBarber zijn gevestigd of maken gebruik van een server en/of cloudopslag in de Verenigde Staten. Met deze partijen heeft Tekenworkouts een verwerkersovereenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat zij zich houden aan Europese privacywetgeving.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Tekenworkouts neemt de verwerking van je persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL-verbinding), het regelmatig maken van een back-up, het gebruik van goede beveiligingssoftware, het regelmatig updaten van website en plug-ins en het gebruik van sterke wachtwoorden zijn voorbeelden van deze maatregelen.

Als je van mening bent dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd worden of als je aanwijzingen hebt dat je persoonsgegevens worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar support@tekenworkouts.nl.

Tekenworkouts app

Om de Tekenworkouts app te kunnen gebruiken, wordt gebruik gemaakt van software van derden (GoodBarber). Aankopen voor de Tekenworkouts app vinden plaats in een mobiele app store zoals de Google Play Store of Apple App Store. Als je gebruik maakt van de Tekenworkouts app, worden daarom ook persoonsgegevens gedeeld met de leverancier van de app software, Google en Apple of andere mobiele app stores. Hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan, lees je hier:

Privacy policy | GoodBarber;

Privacy policy Google;

Privacy policy Apple.

Android – Data Safety Statement in Google Play (goodbarber.com)

Android – Data Safety Statement in Google Play (goodbarber.com)

Je wordt aangeraden bovengenoemde policies en statements te raadplegen voordat je gebruik maakt van de Tekenworkouts app, zodat je weet hoe partijen met je persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website en de Tekenworkouts app, worden er cookies en soortgelijke technologieën zoals webbakens, pixels en SDK’s gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een eerste bezoek aan de website worden opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet. Wanneer je de website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar de website.

Door middel van cookies heeft Tekenworkouts inzicht in hoe jij de website en/of Tekenworkouts app gebruikt, hoe de website en/of Tekenworkouts app gebruiksvriendelijker gemaakt kan worden en hoe effectief de website, Tekenworkouts app en promotionele acties zijn.

Cookiemelding

Wanneer je de website voor het eerst bezoekt, verschijnt er een cookiemelding in de vorm van een pop-up. Zodra je op ‘Accepteren’ klikt, geef je Tekenworkouts toestemming om alle soorten cookies en vergelijkbare technieken te gebruiken. Bij ‘Bekijk voorkeuren’ kun je eventuele voorkeuren aangeven.

Functionele cookies

Door het plaatsen van functionele cookies zorgt Tekenworkouts ervoor dat je de website eenvoudiger kunt bezoeken. Je hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren want je gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Voor het plaatsen van functionele cookies is geen toestemming nodig omdat deze cookies weinig tot geen inbreuk maken op de privacy van de websitebezoeker.

Analytische cookies

Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van de website en de manier hoe bezoekers de website gebruiken, maakt Tekenworkouts gebruik van Google Analytics. Via de website worden er daarom cookies van Google geplaatst. Deze analytische cookies worden alleen gebruikt voor interne analyse. De gegevens die Google verzamelt, zullen zij niet voor eigen doeleinden gebruiken. Dit heeft Tekenworkouts met Google afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie hierover kun je de Privacy Policy van Google hier raadplegen.

Social media

Om het voor de websitebezoeker makkelijk te maken om via social media met Tekenworkouts in contact te komen, bevat de website social media buttons van Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Tekenworkouts heeft daar geen invloed op. Je wordt daarom aangeraden de privacy- en cookieverklaringen van de social mediakanalen te raadplegen voor meer informatie:

Privacy policy Meta (Facebook en Instagram)

Privacy policy LinkedIn
Privacy policy Twitter

Personaliseren van reclame

Om websitebezoekers online nog beter van dienst te kunnen zijn en relevante advertenties van producten en diensten te kunnen tonen, gebruikt Tekenworkouts tracking cookies. Zo kan Tekenworkouts zien welke producten of diensten je op de website bekijkt en kan Tekenworkouts voor jou interessante advertenties tonen via de mogelijkheden van het advertentieplatform.

Affiliate marketing cookies
De advertenties die getoond worden op de website, vallen onder affiliate marketing. Wanneer er een overeenkomst gesloten wordt, dankzij de affiliate advertentie, ontvangt Tekenworkouts hiervoor een vergoeding. Om dit proces te monitoren, worden er affiliate cookies geplaatst door de adverteerder. Deze cookies worden alleen geplaatst als je op de affiliate link klikt en naar de website van de adverteerder wordt geleid. Tijdens het bestelproces van het geadverteerde product, wordt de affiliate cookie door de adverteerder herkent zodat de vergoeding kan worden geregistreerd en uitbetaald. Zonder deze affiliate cookies, loopt Tekenworkouts inkomsten mis.

De affiliate cookies hebben geen nadelige gevolgen voor jou. Zowel het aanbod als de prijzen van de geadverteerde producten en diensten, zijn met of zonder gebruik van de cookies, gelijk.

Dit zijn de cookies die geplaatst worden bij een bezoek aan de website:

Naam                                                 Doel                                                            Bewaarperiode

BIGipServer#                                              Optimaliseren van responstijden     Sessie

cmplz_cookie_data                                 Opslaan toestemming van de
                                                                          websitebezoeker op                               Sessie

cmplz_policy_id                                        Controleren of de websitebezoeker
cookies geaccepteerd heeft zodat

                                                                          de cookiemelding niet opnieuw
getoond wordt                                          1 jaar

Elementor                                                   In real-time implementeren van
                                                                          wijzigingen aan de website                 Persistent

rc::a en c                                                        Onderscheid maken tussen bots
en mensen                                                  sessie

_ga_#                                                             Gegevens om te zien hoe vaak een
websitebezoeker de website
bezocht heeft                                             2 jaar

_ga                                                                  een unieke ID registreren die wordt
gebruikt om statistische gegevens
te genereren over hoe de bezoeker
de website gebruikt                                               2 jaar

_gat                                                                request rate verminderen                                   1 dag

_gid                                                                een unieke ID registreren die wordt
gebruikt om statistische gegevens
te genereren over hoe de bezoeker               1 dag

collect                                                           Gegevens over het apparaat en
gedrag van de websitebezoeker
verzamelen                                                                sessie

prism_#                                                        Informatie verzamelen over
                                                                          gebruikersvoorkeuren en/of                                                                                                                      interactie met webcampagne-
                                                                          inhoud t.b.v. promoten van
                                                                          producten en diensten                                        30 dagen
_fbp                                                                een reeks advertentieproducten te
                                                                          leveren, zoals het realtime bieden van
                                                                          externe adverteerders                                          3 maanden

Uitschakelen en verwijderen van cookies

Als je niet wilt dat Tekenworkouts cookies gebruikt, dan kun je via de browserinstellingen van je computer cookies uitschakelen en verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Tot slot kun je in de cookiemelding je keuze bepalen. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het zijn dat de website niet meer optimaal werkt.

Privacyrechten van betrokkenen

Omdat Tekenworkouts persoonsgegevens verwerkt, hebben betrokkenen van die persoonsgegevens het recht de gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Ben je betrokkene, dan kun je Tekenworkouts verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is.

Ook kun je Tekenworkouts verzoeken de persoonsgegevens die Tekenworkouts van je verwerkt, naar je toe te sturen zodat je deze kunt overdragen aan een andere partij (dataportabilisatie).

Daarnaast kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Tot slot kun je de toestemming die je aan Tekenworkouts gegeven hebt om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken.

Wil je gebruik maken van deze rechten, stuur je verzoek dan per e-mail naar support@tekenworkouts.nl.

Tekenworkouts kan bij een verzoek vragen om een identificatie, zodat Tekenworkouts er zich van is dat het verzoek door jou is gedaan.

Wanneer je een kopie van je identiteitsbewijs meestuurt, word je verzocht de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken bijvoorbeeld via de Kopie ID app van de Rijksoverheid. Dit ter bescherming van je privacy.

Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht over gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 juli 2023. In het geval de werkwijze van Tekenworkouts verandert, is Tekenworkouts genoodzaakt ook deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. De nieuwe privacy- en cookieverklaring wordt altijd op de website gepubliceerd.

Privacy Beleid nov 2022

Tekenworkouts is een merk van Tekenpower (KVK: 85753513)

Tekenpower, gevestigd aan Boskriek 19, 5131 HJ in Alphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Tekenpower worden verzameld. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee wordt gedaan en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt bij het gebruik van jouw gegevens, neem dan gerust contact op.

Contactgegevens:
Tekenworkouts
Boskriek 19
5131 HJ Alphen
www.tekenworkouts.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tekenpower verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tekenpower.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tekenpower verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Tekenpower analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Tekenpower volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Tekenpower verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Nieuwsbrieven
Tekenpower stuurt via e-mail nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrieven worden nieuwe blogposts en inspiratie gedeeld en zo nu en dan een leuke aanbieding. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van tekenworkouts.nl.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met tekenworkouts.nl via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tekenpower neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tekenpower) tussen zit. Tekenpower gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Hostnet
 • WordPress
 • LaPosta
 • Mollie
 • MyParcel

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tekenpower bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in LaPosta. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@tekenpower.nl

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met tekenworkouts via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tekenpower verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tekenpower blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tekenpower gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tekenpower gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: onbepaald

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekenpower en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Tekenpower.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Tekenpower wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tekenpower neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tekenworkouts.nl.

Heb je nog vragen? Neem contact op via info@tekenworkouts.nl.